Wegovy

Grundet kapacitetsproblemer ser vi os nødsaget til ikke at starte nye Wegovy-forløb for nuværende. Vi forventer dette igen bliver muligt efter 1-8-2023.

 

Novo Nordisk har markedsført midlet Wegovy i Danmark til behandling af overvægt. Det er i bund og grund samme stof som findes i diabeteslægemidlet Ozempic. 

Behandlingen er dyr og ikke tilskudsberettiget. Der er ingen fastsat varighed for behandlingen. Som udgangspunkt skal behandlingen fortsætte så længe man ønsker at bibeholde et evt. vægttab. Det vides ikke om behandlingen bliver ved med at virke efter flere års brug. Indtil nu kan man udtale sig om effekten over 24 måneder.