Det er os du møder.
I Stenløse Lægehus ønsker vi at give den bedste behandling til alle vores patienter. Derfor arbejder vi sammen som behandlerteams, der i fællesskab forestår patientbehandlingen. Disse teams består dels af de faste læger, vores sygeplejersker samt vores uddannelseslæger. Man kan som patient være
sikker på en høj kvalitet og kontinuitet, uanset om man har en tid hos den faste læge eller en af de øvrige behandlere fra teamet.

Sygeplejersken står for selvstændige konsultationer og modtager dig i klinikken. I taler om problemstillingen og evt. prøver forberedes. Afhængigt af problemstillingen inddrages lægen, evt. ved at deltage i selve konsultationen.

Vi giver ofte opfølgende tider hos vores sygeplejersker i behandlerteams, med en erfaren praktiserende læge i ”bagvagt”. Hvis opfølgningen er lidt mere kompleks, vil du typisk få en tid hos læge.

Alle vores ansatte sygeplejersker i behandlerteams, har bred klinisk erfaring – fra akut modtagelsen fra sygehuset eller fra medicinske ambulatorier eller hjemmeplejen.

Vi har naturligvis også direkte tider til de praktiserende læger.
Hvis du ønsker fast behandler hos os, er det muligt at få det registreret i din journal. Du vil da få en fast sygeplejerske OG en fast læge. Vi vil da tilstræbe, at alle tider gives hos de to behandlere, der kender dig bedst.

Målet med behandlerteams er at yde den enkelte patient den bedst mulige behandling. Vi samarbejder med hjemmepleje, sundhedspleje, fysioterapeuter og speciallæger. Derved forventer vi i fællesskab at kunne yde højeste kvalitet i behandlingen af vores patienter.