Lægehusets faste læger

Pernille Winkler (f.1966)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge siden 2002
Speciallæge i almen medicin

Steen Nyholm Wadt (f.1969)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge siden 2003
Speciallæge i almen medicin

 

Gerhard Heilenz (f.1965)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge siden 2011
Speciallæge i almen medicin

Martin Bjerregaard Christensen (f.1980)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge siden 2016
Speciallæge i almen medicin

Thea Haukrog Albert (f.1976)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge siden 2019
Speciallæge i almen medicin

Anja Olsen (f.1977)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge siden 2019
Speciallæge i almen medicin

Christine Bruun (f.1985)
Fastansat i praksis
Anciennitet som praktiserende læge siden 2023
Speciallæge i almen medicin