Vi har altid uddannelseslæger i huset.  Aktuelt kan man møde: