Uddannelseslæger

Vi har altid uddannelseslæger i huset. De vil nogle dage kunne træffes i telefontiden om morgenen. Aktuelt kan man møde:

Reservelæge Ulla Hannibal