Uddannelseslæger

Vi har altid uddannelseslæger i huset. De vil nogle dage kunne træffes i telefontiden om morgenen. Aktuelt kan man møde:

Lise Wilki-Kurtzhals - i klinisk basisuddannelse, er i lægehuset 6 måneder.

Tabassam Latif - i hoveduddannelse i almen medicin, 1 dag om måneden.

Trine Linnea Mikkelsen - i hoveduddannelse i almen medicin, 1 dag om måneden.

Ida Vester Feilberg - i hoveduddannelse i almen medicin, 1 dag om måneden.

Anja Birch Olsen - i hoveduddannelse i almen medicin, 1 dag om måneden.